úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
 

 

 Kostol Sv. Anny


Aktuality
Harmonogram odvozu triedeného odpadu 2019
Harmonogram odvozu triedeného odpadu na rok 2019 je zverejnený v časti Úradné dokumenty - tlačivá.

Najbližšie termíny:
triedený odpad (PET, papier, tetra-pack, plechovky - spolu!):
16.01.2019 streda
13.02.2019 streda
13.03.1019 streda
sklo:
28.02.2019 štvrtok
29.04.2019 pondelok
2019-01-16
Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Lontove v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/V. zo dňa 28.12.2018

V Y H L A S U J E
voľbu hlavného kontrolóra obce Lontov s uväzkom 0,2
a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lontov na deň 1.3.2019.

.... celý dokument nájdete v sekcii zverejňovanie...
2019-01-04
ROZPOČET NA ROK 2019
V sekcii Zverejňovanie podľa z. č. 546/2010/Z.z. bol vyvesený návrh rozpočtu na rok 2019 !
2018-12-12
 


obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk