úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Aktuality
Zoznam aktualít

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie.
OZNÁMENIE

Starosta obce v súlade s ustanovením § 168 zákona čís. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n o v a l

Melániu Pazárovú, pracovníčku obce, za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Lontove.

Kandidátne listiny politických strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov sa prijímajú zapisovateľkou do 11. septembra 2018 počas úradných hodín na obecnom úrade a dňa 11. septembra 2018 mimo úradných hodín do 24.00 hod. na adrese Lontov č. 226.

Telefónny kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie je 0908 114 083.
2018-09-08

Komunálne voľby 2018
Oznámenia ohľadne komunálnych volieb 2018 sa nachádzajú v sekcii úradné dokumenty - tlačivá - komunálne voľby.
2018-07-13

Informácie o projekte Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov
Informácie o projekte Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Lontov nájdete v sekcii Zverejnňovanie - Informácie.
2018-06-03

Zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov najdete v sekcii Zverejňovanie - Informácie.
2017-10-13

Informácie o projekte Zberný dvor Lontov.
Informácie o projekte Zberný dvor Lontov nájdete v sekcii ZVEREJŇOVANIE.
2017-09-14

Informácie.
Informácie o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.
2017-08-17

 obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk