úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Aktuality
Zoznam aktualít

Harmonogram odvozu triedeného odpadu 2019
Harmonogram odvozu triedeného odpadu na rok 2019 je zverejnený v časti Úradné dokumenty - tlačivá.

Najbližšie termíny:
triedený odpad (PET, papier, tetra-pack, plechovky - spolu!):
16.01.2019 streda
13.02.2019 streda
13.03.1019 streda
sklo:
28.02.2019 štvrtok
29.04.2019 pondelok
2019-01-16

Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Lontove v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/V. zo dňa 28.12.2018

V Y H L A S U J E
voľbu hlavného kontrolóra obce Lontov s uväzkom 0,2
a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lontov na deň 1.3.2019.

.... celý dokument nájdete v sekcii zverejňovanie...
2019-01-04

ROZPOČET NA ROK 2019
V sekcii Zverejňovanie podľa z. č. 546/2010/Z.z. bol vyvesený návrh rozpočtu na rok 2019 !
2018-12-12

Informácie o projekte Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov
Informácie o projekte Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Lontov nájdete v sekcii Zverejnňovanie - Informácie.
2018-06-03

Zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov najdete v sekcii Zverejňovanie - Informácie.
2017-10-13

Informácie o projekte Zberný dvor Lontov.
Informácie o projekte Zberný dvor Lontov nájdete v sekcii ZVEREJŇOVANIE.
2017-09-14

Informácie.
Informácie o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.
2017-08-17

 obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk