úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Tlačivá
Tlačivá - Stavebná agenda

  Javaslat használatbavételi engedély kiadására   (pdf; 138kB) dátum: 2017-09-26


  Kérvény építési engedély kiadására   (pdf; 172.4kB) dátum: 2017-09-26


  Kérvény építménybontási engedély kiadására   (pdf; 172.4kB) dátum: 2017-09-26


  Javaslat az építmény-elhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására   (pdf; 170.93kB) dátum: 2017-09-26


  Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby   (doc; 28.5kB) dátum: 2013-03-12


  Oznámenie drobnej stavby   (doc; 29.5kB) dátum: 2011-09-13


  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   (doc; 28.5kB) dátum: 2011-09-13


  Žiadosť o stavebné povolenie   (doc; 45kB) dátum: 2011-09-13


  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   (doc; 35kB) dátum: 2011-09-13


  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby   (doc; 41kB) dátum: 2011-09-13


  Návrh na kolaudáciu stavby   (doc; 29.5kB) dátum: 2011-09-13obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk